Dociera do nas coraz więcej informacji o idei utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii. Obecnie w Warszawie mieści się Centrum Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, a jego oddziały w Gliwicach i Krakowie. 10 marca odbyło się  spotkanie z radnymi Sejmiku Województwa Śląskiego, które było kolejnym krokiem podjętym w kierunku usamodzielnienia Instytutu w Gliwicach. Miało ono na celu przedstawienie zgromadzonym działalności, struktury Instytutu oraz relacji wiążących oddział w Gliwicach z centralą w Warszawie, ale przede wszystkim przesłanek przemawiających za ideą utworzenia niezależnego Instytutu Onkologii w Gliwicach – Śląskiego Instytutu Onkologii.

Onkologia jest nauką o leczeniu ludzi chorych na nowotwory (prof. T. Koszarowski)

Gliwicka Onkologia od momentu swojego powstania nie tylko leczyła chorych, ale również prowadziła badania naukowe nad nowotworami. Zespołem badawczym przez wiele lat kierował profesor Mieczysław Chorąży. Niedostatki aparatury zastępował entuzjazmem i inicjatywą organizacyjną. Także współcześnie Gliwicki Instytut dużo uwagi poświęca rozwojowi nauki. Grupa badawcza w Zakładzie Biologii Nowotworów koncentruje się przez  blisko 40 lat na problematyce wirusów onkologicznych i karcinogenezie  białka szoku cieplnego. Powstały Zakłady Biologii Molekularnej i Radiobiologii, które w 2010 roku  przekształciły się w jedno Centrum badań Translacyjnych. W latach 60-tych zespołami badawczymi kierowało dwóch profesorów. Obecnie Oddział Instytutu w Gliwicach zatrudnia ponad 120 pracowników naukowo-badawczych, w tym ponad 30 profesorów i doktorów habilitowanych oraz ponad 80 pracowników ze stopniem doktora nauk. Badania nad genomiką i proteomiczną wartością predykcyjną i prognostyczną sygnatur indywidualnych nowotworów są adresowane do klinik w celu indywidualnej optymalizacji strategii terapeutycznych.

Gliwicki oddział Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie powstał w 1951 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w wyniku połączenia istniejącego od 1947 roku Państwowego Instytutu Przeciwrakowego w Gliwicach z Instytutem Onkologii w Krakowie i Instytutem Radowym w Warszawie. Trzy połączone placówki utworzyły obecne Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z centralą w Warszawie i z oddziałami w Gliwicach i Krakowie.
W 2008 roku  Instytut uzyskał status Centrum Doskonałości przyznane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu. Działalność kliniczna i naukowa wykracza poza granice województwa i kraju. Począwszy od utworzenia Instytutu w roku 1947 jego pracownicy byli autorami i współautorami ponad 3 tysięcy publikacji naukowych. Od roku pracownicy Instytutu byli autorami i współautorami ponad 600 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych indeksowanych przez ISI (tzw. lista filadelfijska), a ich sumaryczny IF wyniósł blisko 2000 punktów. Duża część działalności naukowo-badawczej Instytutu finansowana jest na drodze konkursowej ze środków grantowych. Od momentu ukształtowania w Polsce systemu grantowego pracownicy Instytutu byli kierownikami ponad 130 samodzielnych projektów badawczych finansowanych przez KBN, Ministerstwo Nauki, Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ponadto Instytut uczestniczył w realizacji 4 projektów europejskich ze środków 6 i 7 Programu Ramowego UE (CCPBR-Cancer Registry, MOLEPI, GENRISK-T, CARDIORISK). W roku 2004 Dział Badawczy Instytutu uzyskał status Centrum Doskonałości nadany przez Ministerstwo Nauki (jako jeden z dwu ośrodków prowadzących badania w dziedzinie onkologii).

Instytut prowadzi intensywną współpracę naukową i dydaktyczną z wieloma polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi i akademickimi. Instytut jest członkiem czterech polskich konsorcjów naukowych: Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki Śląska BIOFARMA, Sieci Centrów Doskonałości BioTechMed Silesia, Centrum Chemii, Biologii i Medycyny Translacyjnej oraz Europejskiego Instytutu Raka Środowiskowego. Instytut zaangażowany jest w szkolenie młodych badaczy, m.in. uczestnicząc w prowadzeniu prac magisterskich i doktorskich studentów kilku uczelni – Politechniki Śląskiej, Uniwersyteteu Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Instytut od wielu lat intensywnie współpracuje z zespołami badawczymi z wielu europejskich i amerykańskich ośrodków naukowych, m.in z Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) w Heidelbergu, Karolinską Institutet w Sztokholmie/Huddinge, National Cancer Institute (NIH-NCI) w Bethesda, UT Soutwestern Medical Center w Dallas oraz UT MD Anderson Cancer Center w Houston. Instytut, jako członek konsorcjum CChBMT, jest partnerem sieci Global Academic Program MD Anderson Cancer Center (tzw. MDAnderson Sister Institutions Network), światowej sieci naukowej grupującej kilkadziesiąt czołowych instytucji badawczych zajmujących się terapią nowotworów i naukami biomedycznymi.

20 września 2010 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowoczesnego cyklotronu, który służy do produkcji radioaktywnych izotopów potrzebnych przy diagnozowaniu i leczeniu nowotworów. Jest to pierwsze w Polsce i jedno z niewielu takich urządzeń w Europie.
W grudniu 2010 r. w Centrum Onkologii w Gliwicach uruchomiono pierwsze w Polsce urządzenie CyberKnife – nóż cybernetyczny, który w nowoczesny sposób pozwala, poprzez precyzyjne naświetlanie, leczyć nowotwory. Niedawno temu rozpoczęto projekt medyczny pn. Wdrożenie radiochirurgii stereotaktycznej wykonywanej przy zastosowaniu CyberKnife w leczeniu drżenia u chorych na chorobę Parkinsona zarejestrowany w międzynarodowej bazie badań i projektów medycznych.

O wysokiej klasie i randze Instytutu Onkologii w Gliwicach niech decydują wymienione nagrody i certyfikaty:

Medal im. Gilberta H. Fletcher’a dla Pana Prof. dr hab. n.med. Bogusława Maciejewskiego, wieloletniego dyrektora Centrum Onkologii w Gliwicach za wybitny wkład w rozwój wiedzy nad rakiem i radioterapią

Wielokrotny laureat Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali
finalista w kategorii szpitali publicznych w roku 2008
4 miejsce w kategorii szpitali publicznych w roku 2007
3 miejsce w kategorii szpitali publicznych w roku 2006
2 miejsce w kategorii szpitali publicznych w roku 2005
3 miejsce w kategorii „Najlepszy szpital w Polsce” w roku 2002
tytuł najlepszego szpitala publicznego w województwie śląskim w roku 2005
tytuł najlepszego szpitala publicznego w województwie śląskim w roku 2006
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym PERŁY MEDYCYNY w 2008 r.

Nagroda w kategorii Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej w 2012 roku. Nagroda Polacy z werwą – Profesor Adam Maciejewski wraz z zespołem otrzymał nagrodę specjalną za pierwszą w Polsce operację przeszczepu twarzy, która odbyła się w maju 2013 r. w Instytucie Onkologii w Gliwicach, w tym samym roku przeprowadził drugą taką operację, a w kwietniu 2015 jego zespołowi z powodzeniem udało się dokonać pierwszego na świecie udanego złożonego przeszczepu wielu narządów szyi.
Nagroda specjalna w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym PERŁY MEDYCYNY
w listopadzie 2015 roku dla Zespołu Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej pod kierunkiem prof. Adama Maciejewskiego z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach. Nagroda Specjalna została przyznana przez Kapitułę Konkursu Perły medycyny za Przeszczep twarzy, pierwszy w Polsce oraz pierwszy na świecie ze wskazań życiowych.
Marka – Śląskie – Instytut Onkologii w Gliwicach laureatem V edycji konkursu.  Dnia 06.09. 2014 roku w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice rozstrzygnięta została V edycja konkursu Marka – Śląskie. Kapituła konkursu przyznała Centrum Onkologii – Instytutowi im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach nagrodę w kategorii zdrowie. Konkurs organizowany był we współpracy z Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz Prezydentem Miasta Gliwice w celu uhonorowania wyróżniających się firm i instytucji za znaczący wkład w rozwój Województwa Śląskiego.

WP_20151004_005Żródło: informacje prasowe, www.io.gliwice.pl , pl.wikipedia.org

Zdjęcia: własne