Tarnowskie Góry – miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, siedziba powiatu tarnogórskiego, na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), historycznie na Górnym Śląsku. Według danych z 31 grudnia 2012 miasto liczyło 61 002 mieszkańców. Tarnowskie Góry leżą na północ od Bytomia, na południe od Lublińca i na północny zachód od Piekar Śląskich. Przez miasto przepływa Stoła, Drama i Pniowiec. Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny  Śląskiej.                         Gwarki Tarnogórskie – to cykliczna impreza kulturalno-historyczna w Tarnowskich Górach, organizowana w pierwszej połowie września corocznie od 1957 roku. Nazwa imprezy powstała od górników wydobywających srebrnonośną galenę, zwanych gwarkami. 4 sierpnia 1957 r. w miejscowej gazecie – Gwarku – znalazła się informacja, iż Stowarzyszenie Miłośników Historii i Zabytków Ziemi Tarnogórskiej organizuje imprezę nawiązującą do przywileju nadanego Tarnowskim Górom w 1599 roku. W ramach obchodów Dni Gwarków organizowanych jest szereg imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych. Wśród gości tej imprezy znajdują się główne sławy polskiej sceny muzycznej i rozrywkowej. Podczas imprezy świętuje się rocznicę przejazdu Jana III Sobieskiego przez Tarnowskie Góry. Polski król, podążający ze swoimi wojskami na pomoc Wiedniowi obleganemu przez Turków został bardzo uroczyście przywitany przez tamtejszych gwarków w dniach 20-22 sierpnia 1683 roku.
W miniony weekend 6 i 7 września byłam z rodziną na tradycyjnych Gwarkach w mieście Tarnowskie Góry i  przedstawiam  zdjęcia z tej imprezy.   Pozdrawiam wszystkich – admin Regina

   Tarnowskie Góry – a town in south-western Poland, in the Silesian Province, the county seat Tarnowskie Góry, on the northern edge of the Upper Silesian Industrial District (GOP), historically in Upper Silesia. As of December 31, 2012 the city had a population of 61 002 inhabitants. Tarnowskie Góry lie north of Bytom, south of Lubliniec and northwest of Piekary Śląskie. Through the city flows Stoła, Drama and Pniowiec. The city lies on the edge of Lowland and Upland Silesia.
Gwarki Tarnogórskie – is a regular event in the cultural-historical in Tarnowskie Góry, organized in the first half of September every year since 1957. Name of the event was founded by miners extracting silver galena, called gwarki.  August 4, 1957 r. In the local newspaper – Gwarek – was the information that the Association of History and Monuments of the Earth Tarnogórska organizes the event, referring to the privilege granted Tarnowskim Górom in 1599. Within the framework of Dni Gwarków organized a series of sporting, cultural and entertainment events. Among the guests of the event are the main famous Polish music and entertainment. The event celebrates the anniversary of the passing of John III Sobieski the Tarnowskie Góry. Polish king, follower with his armies to help besegied of Vienna by the Turks was very solemnly welcomed by local miners on 20-22 August 1683 year.
Last weekend 6 and 7 September, I was with my family for the traditional Gwarki in the city Tarnowskie Góry and I present photos from this event.  Greetings to all – admin Regina

WP_20140906_004 WP_20140906_005 WP_20140906_019 WP_20140906_032 WP_20140907_013 WP_20140907_028 WP_20140907_040 WP_20140907_044 WP_20140907_059 WP_20140907_062 WP_20140907_065 WP_20140907_072 WP_20140907_075 WP_20140907_090 WP_20140907_097 WP_20140907_137 WP_20140907_139 WP_20140907_191

Tekst na podstawie :  pl.wikipedia.org

Zdjęcia : własne