P1100534

Wieś Kielcza położona jest we wschodniej części Śląska Opolskiego, na północnym krańcu powiatu strzeleckiego. Leży na północnym brzegu  Małej Panwi  i otoczona jest lasami i rozległymi łąkami. Pod wzglądem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny w obrębie doliny rzeki Małej Panwi, leżącej  na wysokości 215- 220 m.n.p.m. 

Kielcza należy do grupy najstarszych w okolicy miejscowości. Legenda głosi, że nazwa miejscowości pochodzi od kłów dzikich  świń, które licznie występowały w okolicznych lasach. Kły te nazwano „kelce”. Dokonane badania archeologiczne świadczą, że jej początków można się dopatrywać w czasach prasłowiańskich , w okresie tzw. kultury łużyckiej. Pierwsza wzmianka o Kielczy pochodzi z 1305 r., jako wsi lennej. W tym czasie należała do księstwa toszeckiego, o czym wspomina dokument księcia Bolesława  z Toszka z 6 marca 1309 r. Jako parafia wspomniana jest w papieskim dokumencie notarialnym wystawionym w Awinionie 14 stycznia 1376 r. Wykopaliska doprowadziły też do odkrycia XIII w. gródka rycerskiego.          

Już w XVI wieku w dolinie Małej Panwi, w której leży Kielcza, rozwijało się hutnictwo. Wspomina o tym Walenty Rozdzieński w wydanym w 1612 r. w Krakowie dziele pod tytułem „Officina Ferriere abo huta i warsztat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego”.

 W miejscowościach położonych nad Małą Panwią występowały niskoprocentowe rudy żelaza, tzw. rudy darniowe , które wykorzystywano do produkcji żelaza w kuźniach hutniczych. W 1679 r. hrabia Gustaw Collona kupił od Albrechta z Paczyny Kielczę, w której zbudował kuźnicę. Wraz z rozwojem hutnictwa w dolinie Małej Panwi pojawia nowa grupa zawodowa- hutnicy. W 1727 r. Kielczę zamieszkiwało 18 osób trudniących się hutnictwem.

 27 lipca 1777 r.  Kielczę nawiedził huragan, który zniszczył kościół, probostwo, młyn, tartak i 53 gospodarstwa chłopskie.

 W 1790 r. hrabia Filip Collona założył w Kielczy urządzenia do produkcji smoły, a w pierwszej połowie XIX wieku w Kielczy istniały już piece do wypalania wapna.

 Wraz z rozwojem przemysłu zamknięto stare kuźnie w Kielczy i założono nowy ośrodek hutniczy w Zawadzkiem. Mieszkańcy Kielczy znaleźli tam zatrudnienie. 

 Bardzo ważną postacią historyczną Kielczy był Wincenty z Kielczy wielki człowiek średniowiecza, dominikanin  (ur. około 1200 r., zm. po 1262 r.) polski poeta tworzący po łacinie, kompozytor, hagiograf, kanonik  –  autor sławnego hymnu Gaude Mater Polonia. 

 Na uwagę w Kielczy zasługują: młyn wodny, barokowy kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja z XVIII w., drewniana chata z I połowy XIX w. Na terenie wioski jest też Zespół Szkolno- Gimnazjalny, dworzec kolejowy i gorzelnia.

P1070829P1070831

WP_20140829_024WP_20140827_004WP_20140827_008 WP_20140827_013WP_20140719_020 WP_20140719_024WP_20140829_013 WP_20140719_029WP_20140827_039 WP_20140829_021WP_20140829_027 WP_20140829_018                                          WP_20140827_029WP_20140829_019WP_20140827_037                                 WP_20140828_023WP_20140827_026WP_20140828_020WP_20140828_027

 Obrazy : źródło własne  oraz  album rodzinny

Dodaj komentarz