Jaki jest świat Ceres?

przez admin

Planeta karłowata Ceres jest obecnie przedmiotem badań sondy kosmicznej Dawn należącej do amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. Kolejne zdjęcia powierzchni tego globu wprawiają w zdumienie praktycznie wszystkich astronomów. Najpierw odkryto jasne plamy, które wyglądają trochę jak ziemskie rozświetlone miasta w nocy, a teraz jeszcze okazało się, że na powierzchni Ceres znajduje się gigantyczna góra w kształcie…

Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko

przez admin

Śląsk Cieszyński (cz. Těšínské Slezsko, niem. Teschener Schlesien) to kraina historyczna w Polsce i Czechach, obejmująca południowo-wschodnią część Śląska, skupioną wokół miasta Cieszyn i rzeki Olzy. Jego obszar to ok. 2280 km², obecnie teren ten zamieszkuje ponad 800 tysięcy ludzi (463 tysiące po stronie czeskiej oraz ok. 350 tysięcy osób po polskiej). Granice regionu ukształtowały się…

Tajemnica Góry Św. Anny/Anaberg

przez admin

Góra Świętej Anny – najwyższe wzniesienie grzbietu Chełma na Wyżynie Śląskiej o wysokości 408 m n.p.m. Wysokość względna mierzona od dna doliny Odry (przepływającej w odległości 6,7 km) wynosi około 220 m. Na szczycie i stokach wzgórza znajduje się wieś o tej samej nazwie. Pierwotnie góra zwana była Górą Chełmską lub Chełmem, wymieniona w 1561…