Czy istoty świetliste są wśród nas?

przez admin

Każdy człowiek niezależnie od wieku, wyznania i poziomu świadomości posiada przypisane mu Istoty Opiekuńcze. Chrześcijanie najczęściej utożsamiają je z Aniołami. Anioł to byt duchowy w wielu religiach, który służy i na różne sposoby wypełnia zamysły Boga. W tłumaczeniu, słowo Anioł oznacza posłańca. Wyraz Anioł przeniknął do polszczyzny z języka czeskiego, który zawdzięcza go misji Cyryla…